Jumat, Januari 09, 2009

Nama for baby

Susunannya sesuai dengan abjad 'Arab Nama Anak laki-laki Indeks Nama Berdasarkan Abjad : ALIF ( _) Aban _ : Perbuatan yang sangat jelas, nama putra khalifah 'Utsman bin 'Affan Abiy _ : Yang memiliki kepribadian yang kuat yang pantang tunduk terhadap tekanan Abyan _ : Yang lebih jelas Adib _ : Sastrawan Ahmad _: Yang banyak dipuji-puji, nama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam al-Qur'an Arib _ : yang cerdik dan berakal Arhab _ : yang lapang dada Asad _ : singa (lambang keperkasaan) Asmar _ : yang berkulilt coklat, abu-abu As'ad _ : yang lebih bahagia Asyqar _: yang berambut pirang Asyhab _: warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa. Ashil _ : yang asli Anis _: yang dapat menenangkan hati dari kerisauan/keterasingan Akram _ : yang lebih mulia Aman _ : rasa aman Amin _ : yang dapat dipercaya Amir _: Emir, pemimpin, yang memerintahkan Anwar _: yang lebih bercahaya Arkan _: pondasi, pokok Awwab _: yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud 'alaihissalam Ayib _: yang kembali Ayyub _ : yang banyak kembali, nama nabi Islam _ : keislaman I'tisham _: berpegang teguh Iklil _ : mahkota Imam _ : pemimpin Iyhab _: pemberian Usamah _: singa, nama seorang shahabat yang amat dicintai oleh Rasulullah BA' ( _ ) Bady _ : yang terlihat secara jelas Badzil _ : yang berusaha dengan sekuat tenaga Bahi _ : yang cerdik dan baik, yang berbangga Bari' _: yang menonjol dalam setiap pekerjaan Basim _: yang tersenyum Basil _ : yang sangat berani Baqir _: yang memiliki kedalaman ilmu Badr _ : bulan purnama Badri _: julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar, dinisbatkan kepada bulan purnama Barraq _: yang berkilauan, cemerlang Barakat _: keberkahan yang banyak Basyir _: yang memberikan kabar gembira Basysyar_ : yang banyak memberikan kabar gembira Bahri _: yang dinisbatkan kepada laut Bahij _: yang ceria, elok Bashri _: yang dinisbatkan kepada kota Bashrah Bilal _: air atau susu yang dapat membasahi tenggorokan, nama muazzin Rasulullah Burhan _: bukti, argumentasi TA' ( _) Taib _ : yang bertaubat Taiq _ : yang merindu Tajir _ : saudagar, pedagang Tamimi _: dinisbatkan kepada Tamim, nama sebuah kabilah Yaman Taqy _: Ahli taqwa Taufiq _: taufiq, petunjuk, kesesuaian Tahsin _: perbaikan, memperindah Tibyan _: penjelasan, keterangan TSA' ( _) Tsabit _: yang kokoh, tegar, kuat Tsamin _: yang berharga Tsaqib _: yang memiliki otak yang cerdas, tajam Tsariy _: hartawan JIIM ( _ ) Jabir _: yang menggantikan apa yang hilang, nama seorang shahabat Nabi yang terkenal (Jabir bin 'Abdullah) Jasir _: pemberani Jasim _: yang tinggi, besar Jarir _: Tali pengikat onta, nama salah seorang shahabat Jamil _: indah, gagah Jauhar _: permata berlian Jahuri _: yang memiliki suara yang jelas dan besar Jihad _: Jihad, perang suci Jubran _: sama dengan arti kata Jabir diatas (derivasi darinya) Jubair _: sama dengan arti kata Jabir (diminutif/tashghir darinya) HA' ( _ ) Habib _: orang yang dikasihi Hatim _: orang yang diserahi perkara, orang yang dijadikan sebagai simbol kedermawanan oleh bangsa Arab Harits _: yang membajak tanah, salah satu nama yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam Hazim _: yang berkemauan keras dan bersikap tegas Hasyid _: yang mengumpulkan, menghimpun orang Hafizh _: yang memelihara, menjaga, yang menghafal Hamid _: yang memuji, bertahmid Hajjaj _: yang banyak melaksanakan haji, yang punya argumentasi Hasan _: yang baik, bagus, indah, nama cucu nabi Shallallahu 'alaihi wasallam Hassan _: yang banyak baiknya, keindahannya Hakam _: hakim, pemutus hukum, wasit Halif _: rekanan, sekutu, kongsi Hammad _: yang banyak memuji Hamdan _: yang banyak memuji Hanbaly _: pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Hanif _: yang berpegang teguh pada Islam, yang lurus Hashshad _: yang banyak mendapatkan (sesuatu) Hayyan _: hidup Haidar _: Pemberani Hibban :_ yang banyak dikasihi Hilmi _: dinisbatkan kepada kata hilm, yaitu lembah lembut, tenang dalam bertindak Himyar _: nama suku di Yaman Husam _: pedang yang tajam Husain _: yang bagus, indah (diminutif dari kata husn) KHA' ( _) Khazin _: yang menyimpan Khasyi' _: yang khusyu' Khathir _: hati, pikiran yang terbersit Khalid _: kekal, abadi, nama salah seorang shahabat tersohor dan ahli perang (Khalid bin walid) Khalish _: yang murni, ikhlas Khajil _: pemalu Khashib _: subur Khadhir _: yang hijau Khathib _: penceramah, yang berbicara Khaththab _: yang banyak berceramah, pintar bicara Khalaf _: pengganti, yang datang kemudian, keturunan Khaldun _: kekal, abadi Khalifah _: penguasa dalam negara Islam, pengganti, pemimpin Khalil _: teman akrab yang dekat dan dikasihi Khair _: yang baik Khuzaimah _: pohon yang bunganya sangat sedap (diminutif dari kata khuzam) Daal ( ) Daris _: pelajar Daud _: nama Nabi Daly _: buah anggur yang tidak terlalu hitam Dany _: yang dekat Daffa' _: yang (banyak) mempertahankan diri Dafi' _: yang mempertahankan, mendorong, motivasi Dalil _: penunjuk jalan, guide, panduan, sapaan DZAL ( ) 1. Zakir : : yang berzikir, yang ingat 2. Zakir : : yang baik daya ingatnya 3. Zakwan : : yang sangat cerdas 4. Zaky : : yang cerdas 5. Zulfiqar : : nama pedang 'Ali bin Abi Thalib 6. Zulfahmi : : yang memiliki pemahaman RA' ( ) 1. Ra'id : : pemimpin, pencetus 2. Ra'if : : yang memiliki rasa kasihan 3. Rajih : : yang kuat, tajam akalnya 4. Raji : : orang yang berharap 5. Rasikh : : yang kokoh, dalam ilmunya 6. Rasyid : : yang memberi petunjuk/nasehat, sudah berusia baligh 7. Raghib : : yang memiliki keinginan 8. Raki' : : yang ruku'/menundukkan kepala, yang shalat 9. Ramiz : : yang memberi isyarat atau kode, menandai 10. Ramy : : yang melempar, pemanah 11. Rabi' : : musim semi 12. Rajab : : bulan rajab, pengagungan 13. Rahhab :: yang sangat menyambut, antusias, yang (banyak) berlapang dada 14. Razin : : yang cemerlang (otaknya), penuh kesungguhan 15. Rassam : : yang menggambar 16. Rasyad : : lurus, yang mendapat petunjuk 17. Rasyid : : yang mendapat petunjuk 18. Rasyiq : : perawakan tubuhnya bagus, tangkas 19. Ramzi : : dinisbatkan kepada simbol, simbolik 20. Ramadhan : : bulan ramadhan, panas yang sangat 21. Rafi' : : yang tinggi 22. Raihan : : aroma, buah yang baunya wangi 23. Rizq : : anugerah, rizki 24. Ridhwan : : kerelaan, keridhaan 25. Rifqy : : dinisbatkan kepada kelemahlembutan, rasa belaskasih 26. Riyadh : : taman 27. Ridha : : kerelaan 28. Rusyd : : petunjuk 29. Rusydi : : yang bersifat petunjuk ZAI ( ) 1. Zari' : : yang menanam 2. Zahid : : yang bersahaja, zuhud 3. Zahir : : yang cemerlang, berseri-seri 4. Zahy : : wajah yang elok 5. Zayyat : : dinisbatkan kepada kata zait (minyak): tukang minyak 6. Zaky : : Yang bersih, suci 7. Zaid : yang bertambah 8. Zahrani : : yang berseri-seri 9. Ziyad : : yang bertambah SIN ( ) 1. Sais : : yang menyiasati 2. Sabiq : : yang terdahulu 3. Satir : : yang menutupi sesuatu 4. Sajid : : yang bersujud 5. Sakhin : : yang panas 6. Sa'i : : yang berusaha, berjalan cepat 7. Saqy : : yang menuangkan (air) 8. Salim : : yang selamat, sehat dan segar bugar 9. Samih : : yang pema'af, yang mulia hatinya 10. Sami : : yang mulia, tinggi 11. Sahir : : yang berjaga di tengah malam, tidak tidur 12. Sabbah : : perenang 13. Sakhiy : : yang dermawan, murahhati 14. Sa'ad : : kebahagiaan 15. Sa'id : : yang bahagia 16. Sa'dun : : yang bahagia 17. Safar : : perjalanan 18. Salman : : yang selamat 19. Sahal : : yang mudah 20. Sayyaf : : yang memegang pedang, ahli pedang 21. Sayyid : : pemuka, pemimpin 22. Sidr : : daun bidara 23. Siraj : : lentera, lampu 24. Sudais : : diminutif dari kata as-sudus ; seper-enam 25. Surur : : kegembiraan 26. Su'ud : : kebahagiaan, nama raja Kerajaan Arab Saudi 27. Sulthan : : yang memiliki kekuasaan, sultan 28. Suhail : : diminutif dari kata sahl : mudah SYIN ( ) 1. Syabb : : pemuda 2. Syady : : yang merangkai sya'ir 3. Syarih : : yang menjelaskan, menerangkan, mensyarah, yang lapangdada 4. Syathir : : genius 5. Syathibi : : nama ulama terkemuka 6. Sya'ir : : penyair 7. Syafi' : : yang memberi pertolongan 8. Syafi'i : : dinisbatkan kepada Imam asy-Syafi'i 9. Syakir : : yang bersyukur 10. Syamil : : komplit, universal, yang mencakup 11. Syamikh : : yang tinggi, kokoh 12. Syahy : : yang memiliki keinginan 13. Syaj'an : : yang sangat pemberani 14. Syaddad : : yang kuat, keras 15. Syarif : : yang mulia, terhormat 16. Syarik : : kongsi, sekutu 17. Sya'rani : : dinisbatkan kepada kata sya'r ; rambut 18. Syaghghaf : : yang memiliki keinginan yang amat sangat, tergila-gila, mabuk kepayang 19. Syafiq : : yang halus perasaannya, penuh belas kasih 20. Syaqiq : : sekandung, terbelah 21. Syakib : : yang memberi balasan kebaikan 22. Syakkar : : yang banyak bersyukur, terimakasih 23. Syakur : : yang banyak bersyukur, terimakasih 24. Syammakh : : yang amat tinggi, kokoh 25. Syairazy : : dinisbatkan kepada kata syairaz ; nama kota di Persia/Iran sekarang, nama ulama terkenal 26. Syihab : : bintang meteor, cahaya api 27. Syu'aib : : nama nabi, diminutif dari kata sya'b ;bangsa, suku 28. Syuja' : : pemberani 29. Syuraih : : diminutif dari kata syarh ; penjelasan, lapang dada, lega 30. Syurahbil : : nama seorang shahabat Shad (ÇáÕÇÏ) 1. Sha-ib : : yang bertindak benar 2. Sha-id : : yang berburu 3. Sha-in : : yang menjaga 4. Sha'im : : yang berpuasa 5. Shabir : : penyabar 6. Shahib : teman, shahabat, yang menyertai 7. Shahy : : yang berteriak, bangun 8. Shadir : : yang mengeluarkan, menerbitkan, bersumber 9. Shadiq : : yang jujur 10. Sharif : : yang mengalihkan (perhatian, dst), yang merubah 11. Sharim : : yang tegas, tajam 12. Sha'id : : yang memanjat, menaiki 13. Shafih : : pemaaf 14. Shafy : : yang suci, murni, bersih, tidak keruh 15. Shalih : : orang yang shalih, sesuai 16. Shamit : : yang diam tidak banyak bicara 17. Shamid : : yang tegar 18. Shabbah : : yang mengucapkan selamat pagi 19. Shahafy : : wartawan 20. Shakhar : : batu yang keras, karang 21. Shaddam : : yang membenturkan 22. Sharraf : : kasir 23. Shafar : : bulan shafar 24. Shafwat : : jernih, bersih, bening 25. Shafwan : : jernih, bersih, nama seorang shahabat, batu besar yang halus/licin 26. Shafih : : pedang yang tajam, lempengan 27. Shafir : : terompet, siulan 28. Shafrawy : : dinisbatkan kepada kata "shufr"; kuning, kekuning-kuningan 29. Shaqr : : burung elang 30. Shaql : : tajam 31. Shalah : : keshalihan, kecocokan 32. shahl : : suara kuda 33. Shawwan : : yang menjaga (diri, dsb) 34. Shayyad : : ahli berburu 35. Shaidaly : : apoteker 36. Shiddiq : : yang amat jujur 37. Shirath : : jalan 38. Shulhi : : dinisbatkan kepada kata shulh ; perdamaian 39. Shuwailih : : diminutif dari kata shalih 40. Shuhaib : : julukan bagi singa, nama seorang shahabat terkenal Shuhaib ar-Ruumy DHAD ( ) 1. Dhabith : : kapten, yang mencocokkan, yang kuat hafalannya 2. Dhahik : yang tertawa 3. Dhamin : : yang menjamin, menanggung 4. Dhawy : bercahaya 5. Dhahhak : : yang banyak tertawa 6. Dhamir : : perasaan 7. Dhaif : : tamu 8. Dhiman : : jaminan 9. Dhubaib : : diminutif dari kata dhabb ; sejenis biawak 10. Dhuha : : waktu dhuha, sebelum matahari tergelincir THA' (ÇáØÇÁ) 1. Thaif : : yang berkeliling/melakukan thawaf, nama kota di Arab Saudi 2. Thahin : : yang menumbuk 3. Tharih : : yang melemparkan (pendapat, dsb), yang membuang 4. Tharid : yang mengusir 5. Thariq : yang datang waktu malam, yang mengetuk, nama seorang pahlawan Islam terkenal (Thariq bin Ziyad) 6. Thazij : : yang segar (makanan, dsb), steril 7. Thaqim : : pilot 8. Thalib : : yang menuntut, mencari, mahasiswa 9. Thamih : : yang antusias 11. Thahir : : yang suci, bersih 12. Thabari : : nama seorang Mufassir terkenal (Imam ath-Thabari) 13. Thabrani : : nama seorang Muhaddits (ahli hadits) terkenal (Imam ath-Thabrani) 14. Thahhan : : orang yang menumbuk (sesuatu) 15. Thalal : : tempat yang tinggi 16. Thayyar : : penerbang, pilot 17. Thayyib : : yang baik, enak, suci 18. Thiraz : : ukuran, model, tipe 19. Thufail : : diminutif dari kata thifl ; anak kecil ZHA' Zha'in : yang bepergian pada siang hari yang terik Zhafir : yang menang, beruntung Zhahir : bagian luar, lahiriah, terang, nampak Zharif : cerdik, terang Zhafran : yang menang, beruntung Zhahran : bagian belakang, nama kota di Arab Saudi 'AIN 'Aif : yang menjaga kesucian dirinya, penjijik 'Aisy : yang hidup 'Abid : ahli 'ibadah 'Abir : yang melewati, musafir 'Aji : dinisbatkan kepada kata 'aajj ; gading, berkebangsaan negara Pantai Gading 'Adil : yang adil 'Arif : yang mengetahui, mengenal 'Azil : yang mengasingkan diri, tidak mempersenjatai diri 'Asyur : ke-sepuluh 'Athif : yang lembut, penuh kasih 'Aqil : yang berakal, cerdas 'Alim : yang berpengetahuan, seorang 'alim 'Ammiy : yang 'awam, biasa 'Ayid : yang kembali 'Abbad : ahli/yang banyak beribadah 'Abud : ahli ibadah 'Abqary : yang jenius 'Atid : yang selalu hadir 'Atiq : hamba yang dimerdekakan, yang sudah tua, sebutan buat Ka'bah (al-Baitul 'Atiq) 'Ajam : orang asing, selain 'Arab 'Adnan : salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 'Arafat : jamak dari 'arafah ; nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji 'Azzam : yang berkemauan kuat (bertekad bulat) 'Atha' : pemberian 'Aththar :yang suka memakai wewangian, tukang minyak wangi 'Aththas : yang bersin, nama suku di Yaman 'Affan : yang banyak menjaga kesucian dirinya, nama ayah khalifah ketiga, 'Utsman bin 'Affan 'Afif : yang menjaga kesucian dirinya 'Aqid : yang beraqad, berjanji 'Aqqad : yang banyak beraqad, berjanji 'Ali : yang tinggi, nama khalifah ke-empat, 'Ali bin Abi Thalib 'Alqamah : nama seorang shahabat 'Allaf : yang memberi makanan binatang 'Ammar : yang banyak menta'mir, yang panjang umur, nama seorang shahabat 'Ammar bin Yasir 'Amru : nama seorang shahabat 'Amru bin al-'Ash 'Ayyasy : yang panjang umur, penjual roti 'Ibad : jamak dari kata hamba 'Irfan : kebaikan 'Izzat : keagungan, kebanggaan, 'izzah 'Isham : berpegang teguh 'Ishmat : pegangan 'Ikrimah : nama seorang shahabat, 'Ikrimah bin Abu Jahal 'Imad : pondasi, tiang 'Imarah : Penta'miran, peramaian 'Iwadh : pengganti 'Ied : Hari besar, perayaan 'Ubadah : nama seorang shahabat, banyak melakukan 'ibadah. 'Ubaid : diminutif/tashghir dari kata 'Abd; hamba 'Utbah : lekuk liku lembah 'Utsaimin : nama seorang ulama besar Arab Saudi, Ibnu 'Utsaimin; diminutif dari "Utsman". 'Urbun : pemberian 'Ukasyah : nama seorang shahabat 'Ulwan : judul, tema, tanda

0 komentar:

Posting Komentar